E-potpis: još sigurnije poslovanje odsad dostupno i u Vektor ERP sustavu

Kao što i sama FINA kaže, u današnjim nesigurnim vremenima elektroničko je poslovanje postalo iznimno važan, siguran i nezamjenjiv način komunikacije. U isto vrijeme, bez napredne elektroničke zaštite i platforme povjerenja, elektroničko poslovanje uz sve prednosti koje donosi, može biti izvor brojnih rizika.

Ključ sigurnosti i povjerenja u elektroničkom poslovanju je elektronički potpis, neizostavan dio elektroničkog poslovanja.

Da bi elektronički dokument bio prihvaćen, mora se temeljiti na prihvaćanju tehničke ispravnosti dokumenta, nepromjenjivosti sadržaja i vjerodostojnosti izvora, odnosno stvaratelja dokumenta.

Sve se to može jedinstveno obuhvatiti instrumentom koji osigurava vjerodostojnost izvora i zaštitu integriteta sadržaja, a to je elektronički potpis.

E-potpis je standardiziran i siguran način autentifikacije dokumenata sa ciljem elektronske razmjene dokumenata među poslovnim subjektima. Također je važno istaknuti nezanemarivu uštedu na troškovima ispisa koja se takvom elektroničkom razmjenom ostvaruje.

Svi dokumenti i izvještaji koji su dostupni u Vektor ERP sustavu za ispis u PDF formatu, odsada se mogu elektronički potpisati s odgovarajućim certifikatom.

Dostupna su dva načina potpisivanja PDF dokumenata: tako da se potpis ne vidi i da se potpis vidi.

Već niz klijenata aktivno koristi ovu novu mogućnost i ističu kako su iznimno zadovoljni činjenicom da sad ne moraju koristiti različite servise ili aplikacije za elektroničko poslovanje.

Ako Vas zanimaju detaljnije informacije o e-potpisu ili samom Vektor ERP sustavu, svakako nas kontaktirajte putem telefona, na 01 6444 444 ili putem e-maila, na vektor@spsistemi.hr.