Narodne novine d.d. Ugovor o nabavi i dogradnji POS opreme
20.04.2021.
DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. Ugovor o nabavi informatičke opreme
17.11.2020.
Sveučilište u Zagrebu – Rudarsko-geološko-naftni fakultet Grupa 1: Nabava servera za potrebe smještaja web stranice i dodatnog repozitorija za razmjenu datoteka
30.09.2020.
Općina Gunja Grupa1. Nabava multimedijalne opreme
30.09.2020.
Centar za socijalnu skrb Osijek Ugovor o nabavi informatičke, fotografske i komunikacijske opreme
25.08.2020.
HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ugovor o nabavi –Računalna periferija
17.06.2020.
Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ Ugovor o nabavi IKT opreme Grupa 1.
15.06.2020.
United Nations Children’s Fund -Office for Croatia Isporuka tablet uređaja
15.04.2020.
HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ugovor o nabavi -barkod čitači
08.11.2019.
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. Ugovor o nabavi računalna oprema i programi opće namjene
24.07.2019.
Sveučilište Sjever – Sveučilišni centar Varaždin Ugovor o nabavi stolnih računala
27.05.2019.
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva Ugovor o isporuci prijenosnih računala
19.12.2018.
Sveučilište Sjever – Ugovor o nabavi stolnih računala od 03.12.2018.
03.12.2018.
HP – Hrvatska pošta d.d., Ugovor broj HP-12/3-016895/18, 12.09.2018., Zagreb
12.09.2018.
Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce, Ugovor o nabavi LCD monitora od 24“ broj 7-77/2018, 07.09.2018., Zagreb
07.09.2018.
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, UGOVOR o nabavi laserskih pisača, Klasa: 400-01/18-01/21, Urbroj: 07578-18-01, 17.08.2018., Zagreb
17.08.2018.
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, UGOVOR o nabavi skenera za računala, Klasa: 400-01/18-01/20, Urbroj: 07578-18-01, 17.08.2018., Zagreb
17.08.2018.
KBC Split – Ugovor o nabavi evid. broj: 158/2018 i aneks ugovora o javnoj nabavi evid. broj 158/2018 od 12.07.2018., Split
12.07.2018.
HAMAG – BICRO – Ugovor o nabavi robe računalne opreme, Klasa: 406-09/18-01/02, Urbroj: 567-10-18-6 od 27.06.2018.
27.06.2018.
Županijska bolnica Čakovec – Ugovor o javnoj nabavi nemedicinske i medicinske opreme i UPS 750 VA, Broj: 01-3443/77/2017 od 06.06.2018.
06.06.2018.
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – Ugovor o nabavi telefonskih aparata za potrebe HZMO-a broj B – 15/2018, 07.05.2018., Zagreb
07.05.2018.
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet – Okvirni sporazum za nabavu računala broj: 19/2017, 07.05.2018., Zagreb
07.05.2018.
Primorsko-goranska županija – Ugovor o nabavi računala, opreme za fiskalne kase, računalnih, računovodstvenih i pratećih programa broj 11/01-18/27, 26.04.2018., Rijeka
26.04.2018.
Hrvatska Lutrija d.o.o. – Ugovor o nabavi gadgeta za igrače iCasina, Grupa I-Apple pametni telefoni, UGNT-04-2-2018/17757, 16.04.2018., Zagreb
16.04.2018.
Narodne novine d.d. – Ugovor br. 397-70/04-18 nabave IT opreme i pisača, za grupu III. – Ladice za kase, 10.04.2018., Zagreb
10.04.2018.
HP – Hrvatska pošta d.d., Nabavi multifunkcijskih uređaja i pisača, Grupa 2. nabava pisača za ispis naljepnica, 27.03.2018., Zagreb
27.03.2018.
HP – Hrvatska pošta d.d. – Ugovor broj HP-12/3-023217/17 o nabavi dodataka i periferija od 27.12.2017., Zagreb
27.12.2017.
Grad Varaždin – Ugovor o nabavi računala i računalne opreme za potrebe upravnih odjela Grada Varaždina – grupa B od 20.12.2017., Varaždin
20.12.2017.
KBC Split – Ugovor o javnoj nabavi evid. br. 279/2017 od 30.11.2017., Split
30.11.2017.
Ured državne uprave u Primorsko–goranskoj županiji – Ugovor o isporuci računala i računalne opreme, Klasa: 406-09/17-03/07, Urbroj: 2170-01-01-17-7.
14.11.2017.
Državni ured za reviziju – Ugovor za javnu nabavu monitora, Klasa: 406-01/17-01/9, Urbroj: 613-01-01-17-37 od 06.11.2017.
06.11.2017.
Državne nekretnine d.o.o. – Ugovor o nabavi informatičke opreme broj PO-999/2017, DN: 6003/2017 od 20.10.2017.
20.10.2017.
Grad Zagreb – Ugovor za nabavu računalne opreme, Grupa 3. – LCD monitor, Klasa: 400-01/17-010/877, Urbroj: 251-26-31/004-17-5 od 15.09.2017.
26.09.2017.
REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO OBRANE – nabava multifunkcijskih uređaja
18.09.2017.
Hrvatska Lutrija d.o.o. – Ugovor o nabavi nagrada (gadget) za igrače HL od 28.08.2017., UGNR-04-2-2017/40148
29.08.2017.
Medicinski fakultet Osijek – Nabava računala i računalne opreme za Medicinski fakultet Osijek u 2017. godini, Klasa: 406-01/17-01/20, Ur.broj: 2158-61-01-17-04
11.08.2017.
Stribor oprema d.o.o. –Ugovor o nabavi informatičke opreme i softvera od 10.08.2017.
10.08.2017.
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet – Ugovor o javnoj nabavi roba, Klasa: 406-09/17-05/27, Urbroj: 251-71-01-17-12 od 07.08.2017.
08.08.2017.
1. Hrvatska pošta, Nabava računala, Ugovor potpisan 24.07.2017.
25.07.2017.
2. Ministarstvo obrane RH, Komercijalne softverske licence, Ugovor potpisan 19.07.2017.
20.07.2017.
Opća bolnica Bjelovar, 3 serverska operativna sustava
15.07.2017.
Hrvatski sabor, Nabava osobnih računala i monitora za potrebe Hrvatskog sabora
06.07.2017.
Kamen Benkovac d.o.o. – Ugovor o nabavi i instaliranju opreme i softvera od 03.07.2017.
04.07.2017.
HP – Hrvatska pošta d.d.
01.02.2017.
Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet
01.02.2017.
Ministarstvo državne imovine
21.12.2016.
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
19.12.2016.
Ministarstvo državne imovine
16.12.2016.
Sveučilište Sjever – Sveučilišni centar Varaždin
14.12.2016.
Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade RH
01.12.2016.
Plinacro d.o.o.
22.11.2016.
Hrvatska pošta d.d.
22.11.2016.
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
09.11.2016.
Osnovna škola Smokvica
28.10.2016.
Zdravstveno veleučilište
14.10.2016.
Hrvatski crveni križ
23.09.2016.
Hrvatska lutrija d.o.o.
13.07.2016.
Državne nekretnine
08.07.2016.
Graditeljska tehnička škola Zagreb
05.07.2016.
Sveučilište u Rijeci
24.06.2016.
Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet Zagreb
21.06.2016.
Leksikografski zavod Miroslav Krleža
09.06.2016.
Hrvatska pošta d.d.
06.06.2016.
Zaprešić d.o.o.
01.06.2016.
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
12.05.2016.
Hrvatska pošta
10.03.2016.
Hrvatska radiotelevizija
03.03.2016.
Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, Ličko-senjska županija
19.01.2016.
Crosco
31.12.2015.
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije
29.12.2015.
Grad Zagreb
28.12.2015.
Sveučilište u Rijeci, Primorsko-goranska županija
28.12.2015.
Odašiljači i veze
28.12.2015.
Hrvatski Crveni križ
23.12.2015.
Hrvatska banka za obnovu i razvitak
08.12.2015.
Hrvatska pošta d.d.
08.12.2015.
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
27.11.2015.
Grad Zagreb, Zagrebački Holding
25.11.2015.
Klinički bolnički centar Split
23.11.2015.
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno – matematički fakultet
27.10.2015.
Hrvatska lutrija
20.10.2015.
Centar za restrukturiranje i prodaju
15.10.2015.
Državne nekretnine
29.09.2015.
Hrvatska kontrola zračne plovidbe
11.09.2015.
Hrvatska poljoprivredna agencija
04.09.2015.
Hrvatska lutrija
28.08.2015.
Ministarstvo pravosuđa
25.08.2015.
Koprivničko-križevačka županija
17.08.2015.
5M-IGI d.o.o.
10.07.2015.
Narodne novine
29.06.2015.
Ministarstvo pravosuđa
09.06.2015.
Profi laboris d.o.o.
02.06.2015.
Javna ustanova NP Plitvička jezera
29.05.2015.
Hrvatska energetska regulatorna agencija
19.05.2015.
Brodsko-posavska županija
14.05.2015.
Ministarstvo turizma
08.05.2015.
Državne nekretnine
04.05.2015.
Sveučilište u Zagrebu – Pravni fakultet
22.04.2015.
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
17.04.2015.
Sveučilište Sjever, Varaždinska županija
08.04.2015.
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
31.03.2015.
Ministarstvo financija
30.03.2015.
Hrvatska radiotelevizija
24.03.2015.
Sveučilište u Zagrebu – Tekstilno-tehnološki fakultet
17.03.2015.
Centar za restrukturiranje i prodaju
16.03.2015.
Ministarstvo turizma
23.02.2015.
Pro-klima d.o.o.
20.02.2015.
Uspješno izvršena implementacija VEKTOR ERP poslovnog sustava u tvrtki Textile House trgovine d.o.o.
05.02.2015.
Hrvatska pošta
02.02.2015.
Republički sindikat radnika Hrvatske
19.01.2015.
Dom zdravlja Zagreb – Centar
19.01.2015.
Istarski vodovod
12.01.2015.
Osnovna škola Jelenje – Dražice
09.01.2015.
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
09.01.2015.
Srednja škola Dugo selo
30.12.2014.
Hrvatski Crveni križ
23.12.2014.
Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija
19.12.2014.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
17.12.2014.
Turistička zajednica Grada Malog Lošinja
16.12.2014.
Hrvatska radiotelevizija
04.12.2014.
Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)
04.12.2014.
Ministarstvo turizma
04.12.2014.
STS plin d.o.o.
01.11.2014.
Školski servis d.o.o.
01.11.2014.
Diba Charm d.o.o.
10.10.2014.
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
03.10.2014.
Rimc projekt d.o.o.
01.10.2014.
Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj
16.09.2014.
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
15.09.2014.
Plava laguna d.d.
15.09.2014.
Srednja škola Dugo selo
09.09.2014.
Državne nekretnine
05.09.2014.
Osnovna škola Ivana Filipovića Zagreb
02.09.2014.
Radoform d.o.o.
01.09.2014.
FI management d.o.o.
01.09.2014.
Sveučilište u Rijeci
28.08.2014.
HZMO
22.08.2014.
Plava laguna d.d.
21.08.2014.
Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić Ogulin
18.08.2014.
Osnovna škola Ston
11.08.2014.
Grad Zagreb
31.07.2014.
Grad Osijek
25.07.2014.
Hrvatska poljoprivredna agencija
23.07.2014.
Sveučilište u Dubrovniku
16.07.2014.
Narodne novine d.d.
11.07.2014.
Fakultet organizacije i informatike
07.07.2014.
Hrvatske šume, podružnica Osijek
26.06.2014.
Krapinsko-zagorska županija
06.06.2014.
Bizovačke toplice
30.05.2014.
Hrvatske željeznice, putnički prijevoz
12.05.2014.
HP – Hrvatska pošta d.d.
01.04.2014.
Euroinspekt – drvokontrola d.o.o.
01.04.2014.
Završena implementacija ERP poslovnog sustava u tvrtki Jošavac d.o.o.
07.02.2014.
Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet
12.12.2013.
Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet
02.10.2013.
Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik
04.07.2013.
Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
20.05.2013.
Hrvatska energetska regulatorna agencija
06.05.2013.
Zaprešić d.o.o.
19.03.2013.
Poljoprivredna savjetodavna služba
19.03.2013.
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
21.02.2013.
Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
12.02.2013.
Zdravstvena ustanova Ljekarna Osijek
03.01.2013.
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo
31.12.2012.
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
17.12.2012.
Narodne novine d.d.
12.12.2012.
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
23.10.2012.
Vodovod i odvodnja d.o.o.
18.09.2012.
HP – Hrvatska Pošta d.d.
11.07.2012.
Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
29.06.2012.
Narodne Novine d.d.
15.06.2012.
Javna ustanova “Nacionalni park Plitvička jezera”
23.05.2012.
Institut Ruđer Bošković
29.11.2011.

Koristimo kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda web stranice slažete se s uvjetima korištenja. Kliknite ovdje i saznajte više informacija.Close