Komunikacijska i mrežna rješenja

Bez obzira na to je li riječ o internom komunikacijskom sustavu organizacije ili o telekomunikacijskom sustavu ponuđača usluga, komunikacijski inženjering SP sistema može vam pomoći u izgradnji sustava i njegovom upravljanju.

Komunikacije su jedan od ključnih elemenata suvremenih poslovnih procesa. Da bi bile pouzdane i sigurne, moraju se bazirati na odgovarajućim komunikacijskim sustavima, tzv. komunikacijskoj infrastrukturi koja je sastavljena od više segmenata, i to:

 • lokalnih računalnih mreža (LAN)
 • bežičnih lokalnih računalnih mreža (Wireless LAN)
 • sustava prijenosa (SDH, DWDM)
 • međugradskih računalnih mreža (WAN)
 • zaštite podataka
 • komunikacijskih sustava nadzora mreže (Network Management), sustava IP-telefonije

Stručnjaci s područja komunikacijskog inženjeringa pomažu naručiteljima da ocijene stanje postojećeg komunikacijskog sustava i predlažu odgovarajuće promjene u skladu s potrebama i željama naručitelja.

Oni pomažu tijekom cijelog uvođenja novog sustava, od idejne studije do implementacije, i brinu se kasnije za njegov nesmetan rad. Naručitelj tako osigurava da brigu o ovom segmentu njegove informatičke infrastrukture preuzmu naši stručnjaci, a sam se koncentrira na svoje ključne poslovne aktivnosti.

Da bi naručitelj mogao nesmetano raditi, provodimo obuku administratora koji upravljaju komunikacijskom opremom.

Prednosti komunikacijskog inženjeringa SP sistema:

 • Komunikacijski inžinjering pokriva sva područja prisutna u suvremenoj komunikacijskoj infrastrukturi.
 • Svi stručnjaci imaju znanje s područja komunikacijskog inženjeringa koje je svaki pojedinac dopunio određenim specijalističkim znanjima.
 • Vladanje osnovnim znanjima omogućava brzo svladavanje novih tehnologija i rješenja.
 • Projekti se baziraju na timskom radu jer se samo tako mogu realizirati zahtjevni tehnološki projekti.
 • Partnerski odnos s naručiteljima prerasta u dugoročnu suradnju.
 • Iskustva u kompanijama iz svih grana gospodarstva.

Usluge na tehnološkom području:

 • sustavi strukturiranog ožičenja i sustavi za signalizaciju pasivnih veza
 • planiranje i izvedba sigurnih sistemskih prostora
 • sustavi prijenosa (xWDM, SDH)
 • lokalne i gradske mreže (LAN/MAN), međugradske mreže (WAN)
 • bežične mreže (WLAN)
 • sigurnost u mrežama za prijenos podataka
 • sustavi za upravljanje prijenosa podataka na bazi sadržaja
 • sustavi IP telefonije
 • sustavi za nadzor i upravljanje
 • specifična tehnička rješenja u komunikacijskim sustavima

Integralno rješenje Komunikacijski inženjering obuhvaća usluge savjetovanja, projektiranja i izrade idejnih projekata, a oni nude:

 • analizu stanja komunikacijskih sustava
 • savjetovanje pri kompleksnim projektima,
 • izradu idejne studije

Izvođenje projekata

 • izrada projektne dokumentacije
 • isporuka komunikacijske i druge opreme
 • izvođenje projekta

Održavanje i tehnička podrška

 • servisna služba 24 sata dnevno svih 365 dana u godini ili po želji naručitelja
 • stručna tehnička podrška
 • preventivno održavanje komunikacijskog sustava

Osposobljavanje za upravljanje komunikacijskom infrastrukturom

 • osposobljavanje sistemskih administratora i administratora komunikacijskog sustava
 • organizacija specijaliziranih tečajeva, radionica i stručnih seminara
 • mogućnost laboratorijskih testova u testnom okruženju SP Sistema

Saznajte više.

Pružanje usluga Komunikacijskog inžinjeringa se izvodi u četiri faze.

Analiza

Prva faza obuhvaća analizu postojeće komunikacijske infrastrukture, ako postoji, kao i analizu poslovnih i tehničkih zahtjeva za izgradnju nove ili nadgradnju već postojeće komunikacijske infrastrukture.

Savjetovanje i izrada idejnih projekata

Na bazi dobivenih analitičkih podataka pristupamo planiranju rješenja, a uobičajeni rezultat u ovoj fazi je idejni projekt. U idejnom projektu definiramo konačni proizvod projekta, prikazujemo glavne funkcionalne sklopove i procjenjujemo okvirnu vrijednost investicije.

Izvođenje

Na osnovu rezultata analize i idejnog projekta kod zahtjevnijih projekata iz telekomunikacija, strukturnog ožičenja i računalnih komunikacija pripremamo projektnu dokumentaciju (izvedbeni projekt, projekt građevinskih radova). Za manje zahtjevne projekte dovoljan je plan izvođenja ili plan uvođenja rješenja. Samo izvođenje se zatim odvija u skladu s projektnom dokumentacijom. U svim fazama izvođenja projekta posebno nastojimo da u tekućim poslovnim procesima ne nastane zastoj.

Osposobljavanje

Osposobljavanje administratora sustava je najučinkovitije ako se izvodi kombinacijom klasične obuke koja se izvodi u školskom centru SP sistema ili kod proizvođača opreme i obuke u obliku sudjelovanja u izvođenju projekta. Na posebno organiziranim tečajevima i radionicama stječu se specijalistička znanja na područjima koja ih zanimaju i koja mogu isprobati na našim laboratorijskim instalacijama.

Održavanje i tehnička pomoć

Po završenoj izvedbi projekta nudimo održavanje i tehničku pomoć kao dodatnu uslugu koja obuhvaća:
raspoloživost naših stručnjaka za tehničku podršku (na lokaciji stranke) koji su dostupni telefonom ili elektronskom poštom
nadogradnju sistemske programske opreme radi poboljšanja rada i upotrebljivosti sustava
promjene konfiguracije komunikacijske opreme
savjetovanje pri daljnjem razvoju sustava

U komunikacijskom inženjeringu SP sistema svjesni smo da su partnerstva s vodećim proizvođačima komunikacijske opreme od ključnog značenja za izgradnju kvalitetnih mreža i osiguranje kvalitetnih usluga.

U okviru poslovnog savjetovanja vršimo sljedeće usluge:

 • analizu informacijskog sustava
 • izradu dugoročne strategije razvoja informacijskog sustava
 • izradu jedinstvene sigurnosne politike organizacije
 • procjenu rizika u vezi s informacijskim sustavima
 • izradu planova za poslovanje bez prekida

Analiza informacijskog sustava

Pomoću odgovarajućeg stručnog pristupa i na temelju bogatog iskustva i dobre prakse SP sistema radi pregled i analizu postojećih informacijskih sustava u kompaniji. Projekt može biti samostalan i u njemu korisnik dobija bitne informacije o trenutnom stanju informacijskog sustava, a također ga možemo izvesti i u sklopu drugih projekata gdje služi kao osnova za izradu strategije, sveukupne sigurnosne politike, analize rizika ili planova za poslovanje bez prekida.

U okviru analize informacijskog sustava

 • identificiramo sve informacijske sustave naručitelja
 • identificiramo vlasnike i staratelje svakog informacijskog sustava
 • analiziramo prednosti i nedostatke postojeće informatičke podrške (PSPN analiza)
 • izrađujemo shemu integracije svih informacijskih sustava

Rezultat analize informacijskog sustava daje jasnu sliku kompaniji o prednostima, nedostacima, pogodnostima i nepogodnostima postojećih informacijskih sustava. Kompanija dobija strukturiranu dokumentaciju koja sadrži registar informacijskih sustava s pripadajućim administratorima i vlasnicima, shemu upotrebe IS-a u pojedinim poslovnim procesima, dijagram integracije informacijskih sustava i sheme veza informacijskih sustava s okruženjem.

Izrada dugoročne strategije razvoja informacijskog sustava

Optimalan put ka ravnoteži između beneficija koje pruža informacijska tehnologija i troškova je izrada dugoročne strategije razvoja informatike u tvrtki, koja će uvažavati sve potrebe i poslovne ciljeve tvrtke kao i razvojne smjernice i trendove na području informatičke tehnologije. Riječ je o zahtjevnom projektu u koji moraju biti uključeni sve razine odlučivanja u kompaniji i koji se teško može realizirati bez sudjelovanja vanjskih stručnjaka. Kad kompanija izradi strategiju razvoja informatike koja je ostvariva, troškovno opravdana i opće prihvaćena, informatika može stvarno biti efikasna podrška izvođenju poslovnih procesa.

Glavne aktivnosti pri izradi strategije su:

 • Gdje smo? – kompletna analiza postojećeg stanja
 • Što želimo? – identifikacija ključnih poslovnih ciljeva i primjerene informatičke podrške
 • Kako doći do cilja? – definiranje strateških projekata i izvođačkih podprojekata za postizanje ciljeva
 • Kako poslovati u vrijeme realizacije strategije? – osiguranje operativnosti u fazi izvođenja strategije
 • Analiza rizika i definiranje ključnih faktora uspjeha
 • Troškovi i beneficije – financijska analiza strategije, definiranje potrebnih internih i eksternih ljudskih resursa

Rezultat izrade dugoročne strategije razvoja informacijskih tehnologija daje naručitelju, na temelju strukturirane dokumentacije, jasnu sliku predložene strategije, uvid u troškove povezane s izvođenjem strategije i sve druge važne informacije koje mogu razumjeti različite strukture zaposlenih u kompaniji.

Izrada sveobuhvatne sigurnosne politike organizacije

Glavni putokaz pri izradi sveobuhvatne sigurnosne politike naručitelja je da se osigura sveobuhvatna zaštita informacija u skladu s priznatim međunarodnim standardima, dobrom poslovnom praksom kao i dugogodišnjim iskustvom ponuđača. Pri tome uvažavamo zahtjeve da se osigura:

 • Sigurnost: zaštita osjetljivih informacija od neovlaštenog otkrivanja
 • Konzistentnost: očuvanje točnosti i potpunosti informacija i računalne programske opreme
 • Raspoloživost: garancija da će informacije biti na raspolaganju korisnicima kada bude potrebno

Rezultat izrade sveobuhvatne sigurnosne politike organizacije je uspostavljanje sustava za čuvanje i zaštitu informacija koji se oslanja na dokument o sigurnosnoj politici tvrtke i pratećim dokumentima izvođenja (politika, interni standardi, postupci).

Procjena rizika u vezi s informacijskim sustavom

Rizik je vjerojatnost da bi određena prijetnja mogla iskoristiti slabost resursa ili grupe resursa i time prouzrokovati štetu, odnosno gubitak na tim resursima. Cilj procjene rizika je da se postavi osnova za uvođenje učinkovitih i uspješnih sigurnosnih mjera kojima bi se otklonili ili smanjili rizici. Riječ je o postupku kojim pokušavamo obrazložiti svrsishodnost postojećih sigurnosnih mjera i navedemo razloge za implementaciju dodatnih sigurnosnih mjera.

U svome radu koristimo provjerenu metodologiju, unaprijed pripremljene dokumente za izvođenje intervjua i vlastite alate za izvođenje analize i procjene rizika.

U okviru projekta:

 • definiramo područja analize (poslovna područja, poslovne procese)
 • radimo popis sredstava i pregled postojećih sigurnosnih mjera
 • analiziramo rizike kojima su izloženi informatički resursi
 • procjenjujemo rizike s aspekta prjetnje i slabosti resursa
 • biramo odgovarajuće sigurnosne mjere

Rezultat procjene rizika je spisak preporučenih mjera kojima se evidentirani rizici smanjuju na prihvatljivu razinu.

Izrada planova za poslovanje bez prekida

Osnovni cilj planova za poslovanje bez prekida je da se osigura poslovanje tvrtke u slučaju kraćih ispada pojedinih resursa koja su ključna za poslovanje tvrtke i definiranje mjera u slučaju izbijanja katastrofa i elementarnih nepogoda u cilju što bržeg uspostavljanja ponovnog poslovanja.

Glavne aktivnosti u projektu su:

 • identifikacija i ocjena ključnih poslovnih procesa tvrtke
 • identifikacija i ocjena postupaka koje treba izvoditi da bi se procesi nesmetano odvijali
 • identifikacija ključnih sredstava potrebnih za izvođenje postupaka
 • analiza rizika s aspekta raspoloživosti
 • izrada redovnih i alternativnih postupaka
 • izrada prijedloga za smanjivanje rizika
 • izrada planova oporavka

Za izvođenje projekta koristimo provjerenu metodologiju i vlastite alate za izradu i održavanje planova.

Rezultat projekta je sveobuhvatan plan za poslovanje bez prekida koji uvažavanjem lokalnih i međunarodnih standarda i dobre prakse na tom području osigurava kompaniji poduzimanje adekvatnih i efikasnih mjera u slučaju izvanrednih događaja.

Fotolia_11513662_Subscription_XL

Koristimo kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda web stranice slažete se s uvjetima korištenja. Kliknite ovdje i saznajte više informacija.Close