Strukturni fondovi EU

Namjena

Seminar je namijenjen svim zainteresiranim ustanovama, poslovnim subjektima ili pojedincima koji žele proširiti svoje znanje o EU fondovima te naučiti kako uspješno provesti aplikaciju za EU projekt.

Cilj

Upoznati polaznike s mogućnostima financiranja iz EU fondova te ih praktično obučiti za uspješno podnošenje zahtjeva za dobivanje sredstava.

Sadržaj

1. dan: Kako dobiti sredstva za financiranje iz strukturnih fondova?

2. dan: Kako pripremiti projekt koji se financira iz strukturnih fondova?

3. dan: Lokalna partnerstva za uspješne projekte

4. dan: Ključni problemi učinkovite provedbe projekta

Način rada

Dokaznica

Svi polaznici dobivaju diplomu o sudjelovanju na seminaru.

Predavači

Dr.sc. Silvana Tomić Rotim

Cijena4.450 Kn + PDV

Cijena uključuje: zbirku slajdova i radne materijale za predavanja, diplomu o sudjelovanju na seminaru, ručak i osvježenje u pauzama.

Informacije:

SP sistemi d.o.o., tel: 01/6444 – 444, e-mail: konzultant@spsistemi.hr

Seminar se održava u suradnji sa Zavodom za informatičku djelatnost Hrvatske, u prostorijama ZIH-a,  na adresi Mažuranićev trg 8/III, Zagreb.