Modeliranje poslovnih procesa

Namjena

Ovaj seminar je namijenjen izvršnom rukovodstvu, projektantima poslovnih procesa, vodećim poslovnim stručnjacima i softverskim inženjerima koji će voditi razvoj programske potpore.

Cilj

 

Sadržaj


1. DAN:

Uvod

Pristup modeliranju poslovnih procesa

Potpuni skup simbola i njihova semantika-događaji

Potpuni skup simbola i njihova semantika-aktivnosti

 

2. DAN:

Potpuni skup simbola i njihova semantika-skretnice

Preustroj poslovnog procesa i evaluacija očekivanih učinaka

Koncept upravljanja poslovnim procesima

 

Način rada

 

Dokaznica

Svi polaznici dobivaju potvrdu o sudjelovanju na seminaru.

Predavači

dr.sc. Silvana Tomić Rotim

Cijena

2.950,00 kn + PDV

Cijena uključuje: zbirku slajdova i radne materijale za predavanja i vježbe, ručak i osvježenje u pauzama.

Informacije:

SP sistemi d.o.o., tel: 01/6444 – 444, e-mail: konzultant@spsistemi.hr

Seminar se održava u suradnji sa Zavodom za informatičku djelatnost Hrvatske, u prostorijama ZIH-a,  na adresi Mažuranićev trg 8/III, Zagreb.