nameXpdf

nameXpdf sadrži komponentu prepoznavanja barkodova i prepoznaje barkodove iz skeniranih dokumenata. Ove barkod vrijednosti koriste se za imenovanje PDF dokumenata, njihovo razdvajanje ili spajanje i ubacivanje u postojeće sisteme ili strukture dokumenata/mapa. Zahvaljujući prepoznavanju barkodova, također je moguće filtrirati neželjene barkodove, koristeći naprednu sintaksu uspoređivanja uzoraka.

nameXpdf dizajniran je kako bi se mogao koristiti sa bilo kakvom vrstom skenera. aplikacija preuzima izlazne slike (.jpg, .gif, .tif…) i automatski stvoriti PDF dokument i dati mu ime ovisno o sadržaju barkoda.

Idealne namjene bile bi korištenje za radne naloge, dostavne dokumente, narudžbenice, račune, odreske od plaće i bilo koji drugi dokument kojeg možete potražiti po referentnom broju (barkodu).
S obzirom da nameXpdf stvara PDF dokumente s novim imenima, ako već postoji takav dokument, nameXpdf će automatski dodati novi dokument starome.

NameXpdf pretražuje svaki slikovni dokument (jpg, tif…) koji se nalazi u mapi. Kada pronađe barkod, dokument pretvara u pdf i daje mu ime ovisno o barkodu.

OSOBINE:

Za više informacija slobodno nas kontaktirajte

Ime (obvezno)

Email (obvezno)

Predmet

Poruka