Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet – Okvirni sporazum za nabavu računala broj: 19/2017, 07.05.2018., Zagreb