Specijalizirana rješenja

Specijalizirana rješenja možemo podijeliti prema specifičnoj gospodarskoj djelatnosti iz određenog sektora. Specifičnost svakog rješenja uvjetuje sama djelatnost za koju je namijenjeno. SP SISTEMI pokrivaju širok spektar gospodarskih djelatnosti za rješenjima koja su razvijana prema jasno definiranim potrebama.