EU Fondovi

Europska komisija odobrila je 12. prosinca 2014. Operativne programe „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ te „Učinkoviti ljudski potencijali“.

Kroz program „Konkuretnost i kohezija 2014.-2020.“ Republika Hrvatska imati će na raspolaganju 6,881 milijardi eura EU sredstava namijenjenih ulaganju u rast i razvoj. Veći dio tih sredstava financirat će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a razmjerno manji iz Kohezijskog fonda.

Također, predstavljen je i Poduzetnički impuls za 2015. godinu, program poticanja poduzetništva i obrta koje nadležno ministarstvo provodi od 2012. godine. Za 2015. godinu vrijednost navedenog programa najviša je od početka provođenja istog – 4,37 milijardi kuna.
No, što to konkretno znači za poduzetnike u našoj državi? Možemo li iz svih tih programa jasno identificirati prilike za razvoj vlastite konkuretnosti?

Najveći iznos ulaganja, više od 3,5 milijardi eura, Hrvatska će uložiti u zaštitu okoliša (vodno-komunalna infrastruktura i zbrinjavanje otpada), prometnu infrastrukturu i prilagodbu klimatskim promjenama (obrana od poplava i drugih prirodnih katastrofa).
Više od 2,7 milijardi eura dodijeljeno je u pet prioriteta vezanih za konkurentnost: istraživanje i inovacije, informacijske i telekomunikacijske tehnologije, razvoj malih i srednjih poduzeća, niskougljično gospodarstvo, te obrazovanje.

Preko 45 posto ukupne alokacije Europskog fonda za regionalni razvoj odnosno ili više od 1,94 milijarde eura bit će iskorišteno za podršku malim i srednjim poduzećima, istraživanje i inovacije.

Iz navedenog možemo vidjeti da je veliki naglasak na inovacijama u poduzetništvu te korištenju naprednih informacijskih i telekomunikacijskih rješenja. Tvrtka SP Sistemi u suradnji sa Zavodom za informatičku djeltanost Hrvatske (ZIH) pruža cjelovitu uslugu od analize samog projekta ili ideje, pripreme projekta i prijedlog odgovarajućih rješenja i tehnologija uz poslovne konzultacije ovisno o konkretnom slučaju. Usluge uključuju:

Sinergijom renomirane konzultantske kuće (ZIH) i moderne IT tvrtke naši klijenti ostvaruju najkvalitetniju uslugu na jednom mjestu.