Zašto je informatička edukacija važna?

Autorica: Jelena Mihovec

U suvremenom društvu znanja, pismenost dobiva sasvim novu dimenziju. Zadnje desetljeće u kojem su gotovo svi aspekti života umreženi i povezani s računalima, informatička pismenost više nije samo prednost, već postaje imperativ uspješnog čovjeka.

Prije čak deset godina Vijeće Europe definiralo je osam ključnih kompetencija koncepta cjeloživotnog učenja, a jedna od njih je i digitalna kompetencija.

Digitalna kompetencija podrazumijeva znanja i vještine vezane za digitalne medije, a odnosi se na logičko i kritičko razmišljanje, sigurno korištenje informacija i informacijsko – komunikacijskih tehnologija, kako na radnom mjestu tako i u slobodno vrijeme te dobro razvijene komunikacijske vještine. Iz gore navedenog proizlazi da je u današnje doba digitalna kompetencija važna za vlastiti razvoj, učenje, školovanje, zapošljavanje te sudjelovanje u društvu općenito.

Integralni dio digitalne kompetencije, informatička pismenost definira se kao sposobnost korištenja računala i računalnih programa. Osnovna informatička znanja i vještine koje treba posjedovati informatički pismena osoba stalno se dopunjuju i usavršavaju jer moraju pratiti brz razvoj informacijske i komunikacijske tehnologije. Ne tako davno osnovna znanja uključivala su poznavanje računalne konfiguracije i osnova korištenja operacijskih sustava, osnovnu primjenu programa za obradu teksta, tablične proračune i izradu prezentacija pomoću računala. Danas se među osnovna znanja ubraja i poznavanje Interneta i njegovih servisa, a posebno komuniciranje elektroničkom poštom i korištenje World Wide Web-a.

Poznavanje rada na računalu postaje sve važnije otkako su tvrtke počele ovisiti o računalnoj tehnologiji. Ako imate određeno informatičko znanje, zadatke možete obavljati pravovremeno na organiziraniji i učinkovitiji način, možete napredovati na radnom mjestu, dobiti priliku za rad na više izazovnih projekata. U svakom slučaju napredne računalne vještine pomoći će vam da brže dođete do boljeg posla ili vodećih pozicija.

Informatičke tehnologije drastično se razvijaju, novi načini edukacije zamjenjuju tradicionalne. Era informatike donosi promjene u cijelom društvu, mijenja se način kako djelujemo, komuniciramo, mislimo, mijenjaju se metode učenja i poučavanja… S porastom značaja informatičkog društva javlja se pojam nova ekonomija u kojoj dolazi do intenzivnog uključivanja informacijsko – komunikacijskih tehnologija u sva područja ekonomije, a i cijelog društva, tj. upravo informacijsko – komunikacijska tehnologija postaje njena glavna pokretačka snaga.

Investiranje u ljude počinje edukacijom. Osim temeljnih obrazovnih područja kao što su matematika, materinski i strani jezik, uspjeh u novoj ekonomiji zahtijeva vještine kao što su kritičko razmišljanje, kvalitetno komuniciranje, kreativnost, preuzimanje rizika, timski rad, poduzetništvo, fleksibilnost i posljednju, ali ne manje važnu – informatičku pismenost. Štoviše, istraživanja i studije pokazali su da postoji 85 postotna korelacija između digitalno kompetentnih zaposlenika i stupnja konkurentnosti.

Europska je komisija zaključila da je do 2020. godine digitalnu pismenost nužno podići na višu razinu. Iako se pristup informacijsko – komunikacijskim tehnologijama znatno poboljšao, učinkovita upotreba IKT-a još uvijek je glavni problem, a jaz između nestručnih i stručnih IKT korisnika sve je veći.

 

Upravo bi informatička edukacija trebala odigrati glavnu ulogu u rješavanju tog problema.

 

Zbog svega navedenog, pokrenuli smo program interaktivnih informatičkih radionica, s mladim stručnim predavačima koji su spremni odgovoriti na sva pitanja i na licu mjesta pokazati polaznicima ono o čemu predaju.

Zato Vas pozivamo da detaljnije o našem programu informatičkih radionica pročitate ovdje: usluga edukacije o osnovama informatike i kontaktirate nas u slučaju bilo kakvih pitanja ili nedoumica.

 

Nikad nije kasno za proširiti vidike i napredovati u korak s vremenom!

 

Kontaktirajte nas putem telefona, na 01 6444 444 ili putem e-maila, na edukacije@spsistemi.hr.