Županijska bolnica Čakovec – Ugovor o javnoj nabavi nemedicinske i medicinske opreme i UPS 750 VA, Broj: 01-3443/77/2017 od 06.06.2018.