Ured državne uprave u Primorsko–goranskoj županiji – Ugovor o isporuci računala i računalne opreme, Klasa: 406-09/17-03/07, Urbroj: 2170-01-01-17-7.