Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce, Ugovor o nabavi LCD monitora od 24“ broj 7-77/2018, 07.09.2018., Zagreb