Sveučilište Sjever – Sveučilišni centar Varaždin

Ugovor o nabavi i isporuci stolnih računala