Primorsko-goranska županija – Ugovor o nabavi računala, opreme za fiskalne kase, računalnih, računovodstvenih i pratećih programa broj 11/01-18/27, 26.04.2018., Rijeka