Kamen Benkovac d.o.o. – Ugovor o nabavi i instaliranju opreme i softvera od 03.07.2017.