Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – Ugovor o nabavi telefonskih aparata za potrebe HZMO-a broj B – 15/2018, 07.05.2018., Zagreb