Hrvatski sabor, Nabava osobnih računala i monitora za potrebe Hrvatskog sabora