Hrvatska Lutrija d.o.o. – Ugovor o nabavi gadgeta za igrače iCasina, Grupa I-Apple pametni telefoni, UGNT-04-2-2018/17757, 16.04.2018., Zagreb