Grad Varaždin – Ugovor o nabavi računala i računalne opreme za potrebe upravnih odjela Grada Varaždina – grupa B od 20.12.2017., Varaždin