Državne nekretnine d.o.o. – Ugovor o nabavi informatičke opreme broj PO-999/2017, DN: 6003/2017 od 20.10.2017.