Usluga podrške (helpdesk)

Podršku korisničkim sustavima moguće je dogovoriti prema najrazličitijim zahtjevima korisnika. Prilikom ugovaranja usluge IT podrške sa korisnikom potrebno je provesti detaljnu snimku stanja korisnikovog IT sustava. Nakon snimke izrađuje se plan pružanja usluga prema snimci i korisnikovim potrebama. Sklapanjem ugovora SP sistemi preuzimaju potpunu brigu oko nadzora, upravljanja i servisiranja korisnikovog IT sustava.

Fotolia_29712182_Subscription_L

Postoji više različitih modela podrške koje pružamo:

SP sistemi korisnicima svojih usluga omogućuje prijavu incidenta odnosno zahtjeva za intervenciju na sljedeće načine:

Vrijeme odziva HelpDeska korisniku prema zaprimljenoj prijavi je unutar 45 minuta od zaprimanja prijave unutar radnog vremena. Sve prijave pristigle nakon radnog vremena SP sistema obrađuju se slijedeći radni dan.

Helpdesk SP sistema možete kontaktirati na brojeve telefona:

+385 1 6444 448 ili +385 91 3030 009;

ili nam se obratiti na e-mail adresu: helpdesk@spsistemi.hr.